μαρινάκης

Μαρινάκης

Ένας χρόνος Μαρινάκης

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον πλειστηριασμό του πάλαι ποτέ ΔΟΛ του Ψυχάρη και την απαρχή της εποχής του Μαρινάκη....