Καϊλή

Τα επιδόματα που παίρνουν οι «τεμπέληδες» ευρωβουλευτές σαν την Καϊλή

Τεμπέληδες που φυτοζωούν χωρίς να θέλουν να εργαστούν χαρακτήρισε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευα Καϊλή όσους λαμβάνουν επιδόματα από το κράτος.

«Άρα τι κάνουμε; Δίνουμε επιδόματα. Σε ποιους δίνουμε επιδόματα; Σε τύπους σαν τον Καρανίκα, οι οποίοι είναι τεμπέληδες, οι οποίοι φυτοζωούν» σημείωσε κάνοντας λόγο για ανθρώπους που δεν θέλουν να δουλέψουν.

Αντί άλλου σχολίου αντιγράφουμε από τη σελίδα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κείμενο όπου παρουσιάζονται, συνοπτικά, ορισμένα μόνο από τα βασικά επιδόματα των ευρωβουλευτών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Συνοπτική παρουσίαση των επιδομάτων που λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές
Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του ευρωβουλευτή συνεπάγεται την απουσία του από το σπίτι του και από τη χώρα καταγωγής του. Ως εκ τούτου, παρέχονται διάφορες αποζημιώσεις για την κάλυψη των συναφών δαπανών.

Έξοδα μετακίνησης
Οι περισσότερες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως οι σύνοδοι της ολομέλειας, οι συνεδριάσεις επιτροπών και οι συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων, διεξάγονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Στους ευρωβουλευτές επιστρέφεται το πραγματικό αντίτιμο του εισιτηρίου για τη μετάβαση στον τόπο της αντίστοιχης συνεδρίασης με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, με ανώτατο όριο καλυπτόμενων δαπανών ποσό που αντιστοιχεί σε αεροπορικό εισιτήριο διακεκριμένης θέσης (ή παρόμοιο), σιδηροδρομικό ναύλο πρώτης θέσης ή 0,50 EUR ανά χιλιόμετρο της διαδρομής με αυτοκίνητο (με ανώτατο όριο τα 1.000 χλμ), συν κατ’ αποκοπή αποζημίωση βάσει της απόστασης και της διάρκειας του ταξιδιού που καλύπτει τις υπόλοιπες δαπάνες του ταξιδιού (όπως διόδια αυτοκινητοδρόμου, επιβάρυνση για υπέρβαρες αποσκευές ή τέλη κρατήσεων).

Οι βουλευτές οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ταξιδεύουν συχνά εκτός ή εντός του κράτους μέλους εκλογής τους, για σκοπούς άλλους από τις επίσημες συνεδριάσεις (για παράδειγμα, για να παραστούν σε διάσκεψη ή για να πραγματοποιήσουν επίσκεψη εργασίας). Εν προκειμένω, για δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους εκλογής τους οι ευρωβουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και στέγασης καθώς και συναφών εξόδων έως το ποσό των € 4. 264 ετησίως. Για τις δραστηριότητες στο κράτος μέλος εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα μεταφορικά έξοδα με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα.

Ημερήσια αποζημίωση (αποκαλείται και «αποζημίωση διαμονής»)

Το Κοινοβούλιο καταβάλλει κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους € 313 για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τη στέγαση, τη σίτιση και άλλες συναφείς δαπάνες για κάθε ημέρα που οι βουλευτές είναι παρόντες στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο κατά τις επίσημες ημέρες λειτουργίας και συνεδριάσεων, εφόσον υπογράψουν στην κατάσταση παρόντων. Η αποζημίωση καλύπτει τα έξοδα για ξενοδοχείο, γεύματα και άλλες δαπάνες που συνεπάγεται αυτή η παρουσία. Τις ημέρες που διεξάγονται ψηφοφορίες στην ολομέλεια, εάν οι ευρωβουλευτές χάσουν περισσότερες από τις μισές ονομαστικές ψηφοφορίες, η ανωτέρω αποζημίωση μειώνεται στο ήμισυ, ακόμη και αν είναι παρόντες.

Για συναντήσεις εκτός της ΕΕ, η αποζημίωση ανέρχεται σε € 156 (και πάλι εφόσον υπογράψει ο βουλευτής στην κατάσταση παρόντων), ενώ τα έξοδα για λογαριασμούς ξενοδοχείων επιστρέφονται χωριστά.

Αποζημίωση γενικών εξόδων

Αυτή η κατ’ αποκοπήν αποζημίωση αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων στις εκλογικές περιφέρειες κυρίως, όπως είναι τα μισθώματα γραφείων και το κόστος διαχείρισης, οι λογαριασμοί και οι συνδρομές τηλεφώνου, οι δραστηριότητες εκπροσώπησης, οι υπολογιστές και τα τηλέφωνα, η διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων. Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ για τους ευρωβουλευτές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα τις μισές τουλάχιστον ημέρες των συνόδων της ολομέλειας σε ένα κοινοβουλευτικό έτος (από Σεπτέμβριο έως Αύγουστο).

Το 2018, η αποζημίωση είναι € 4.416 ανά μήνα.

Ιατρικά έξοδα

Οι ευρωβουλευτές δικαιούνται επιστροφή των δύο τρίτων των ιατρικών τους εξόδων. Εκτός από την αναλογία της επιστροφής, οι αναλυτικοί κανόνες και οι διαδικασίες αυτού του συστήματος είναι οι ίδιοι με αυτούς που καλύπτουν τους μόνιμους υπαλλήλους της ΕΕ.

Αποζημίωση λήξης θητείας

Στο τέλος της περιόδου της θητείας τους, οι ευρωβουλευτές δικαιούνται μεταβατική αποζημίωση ίση με τον μισθό τους, για έναν μήνα κάθε έτους της θητείας τους. Η μέγιστη διάρκεια καταβολής αυτής της αποζημίωσης είναι δύο έτη. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εάν κάποιος βουλευτής έχει αναλάβει εντολή σε άλλο κοινοβούλιο ή ασκεί δημόσιο αξίωμα. Αν ο ευρωβουλευτής δικαιούται ταυτόχρονα σύνταξη λόγω γήρατος ή σύνταξη αναπηρίας, δεν μπορεί να λαμβάνει αμφότερες και οφείλει να επιλέξει μεταξύ των δύο.

Άλλα δικαιώματα

Το Κοινοβούλιο παρέχει στους βουλευτές εξοπλισμένα γραφεία τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο. Οι βουλευτές μπορούν να χρησιμοποιούν τα επίσημα οχήματα του Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων όταν βρίσκονται σε μία εκ των δύο πόλεων.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ