ελληνικό ΚΑΣ

Συνεχιζόμενες παραβάσεις στο Ελληνικό καταγγέλουν Σακοράφα – Χουντής

Κοινή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής και η ανεξάρτητη ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα για νέες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση τους αναφέρουν ότι η τροποποίηση του ν.4062/12 παραβιάζει την Οδηγία 2011/92/ΕΕ, αφού προβλέπεται μόλις μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για περίπου 30 έργα και η διαβούλευση περιορίζεται σε μόλις 10 ημέρες, ενώ η Οδηγία ορίζει τουλάχιστον 30 ημέρες.

Στη συνέχεια της ερώτησης τους οι δύο ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι παρακάμπτονται οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλα τα έργα στην Ελλάδα, αφού προβλέπεται έκδοση υπουργικής απόφασης μόνο για τα έργα που είναι στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), τονίζοντας επιπλέον ότι με την εισαγωγή της έννοιας των κτιριακών ενοτήτων αδειοδοτούνται κτιριακά έργα χωρίς να έχουν σαφή θέση στο χώρο.

Στην ερώτηση τους η Σοφία Σακοράφα και ο Νίκος Χουντής καταλήγουν ζητώντας την παρέμβαση της Κομισιόν στο θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων στο Ελληνικό, την εφαρμογή των Οδηγιών 2001/42/ΕΚ, 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ