Αυτοκόλλητο «Ελευθερώστε τον Ασάνζ» με το πρόσωπο του Τζούλιαν Ασάνζ φιμωμένο από μια αμερικανική σημαία.

Μια προσωρινή, μικρή νίκη για τον Τζούλιαν Ασάνζ

Την απόφασή του εξέδωσε πριν λίγη ώρα δικαστήριο του Λονδίνου στην υπόθεση του Τζούλιαν Ασάνζ, προσφέροντάς του υπό προϋποθέσεις τη δυνατότητα να καταθέσει επιπλέον έφεση για την απόφαση έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Οι δύο δικαστές του αντίστοιχου Πρωτοδικείου (High Court στην Αγγλία και την Ουαλία) του Λονδίνου, αποφάσισαν πως η επιχειρηματολογία των δικηγόρων του Ασάνζ ήταν εν μέρει βάσιμη, και αποφάσισε να δώσει το δικαίωμα έφεσης στον Αυστραλό εκδότη των Wikileaks, την οποία θα πρέπει να καταθέσει μέχρι τις 20 Μαΐου 2024.

Όμως, το δικαίωμα αυτό θα δοθεί στον Ασάνζ μονάχα εάν οι συνεναγόμενοι, δηλαδή οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του ΗΒ, δεν απαντήσουν επαρκώς στα ζητήματα που δέχτηκε το δικαστήριο ότι οδηγούν σε δυνατότητα έφεσης.

Τι σημαίνει αυτό; Το δικαστήριο απέρριψε συνολικά έξι αιτιάσεις των δικηγόρων του Ασάνζ και δέχτηκε τρεις: α) ότι η έκδοση είναι ασύμβατη με το άρθρο 10 της Σύμβασης [ΣτΣ. Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων] περί δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, β) ότι η έκδοση απαγορεύεται από το τμήμα 81b του Νόμου 2003 [ΣτΣ. Νόμος Περί Έκδοσης] διότι ο αιτών μπορεί να τύχει προκατάληψης λόγω εθνικότητας, και γ) ότι η έκδοση απαγορεύεται από τα τμήματα 93 έως 95 του Νόμου 2003 διότι δεν υπάρχει ειδική προστασία του αιτούντος από κακομεταχείριση ή από την επιβολή θανατικής ποινής.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας θα πρέπει να απαντήσουν στο δικαστήριο, εξηγώντας γιατί πιστεύουν ότι οι τρεις αυτές αιτιάσεις δεν ισχύουν και να διαβεβαιώσουν πως παρέχονται τα εχέγγυα που οι δικηγόροι του Ασάνζ ισχυρίζονται ότι δεν παρέχονται. Μόνο εάν το δικαστήριο δεν ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις των κυβερνήσεων θα έχει ο Ασάνζ τη δυνατότητα να καταθέσει την έφεσή του.

Έως τότε, δηλαδή με πρώτο τελικό ορίζοντα τις 10 Μαΐου, ο Ασάνζ θα παραμείνει έγκλειστος στην υψίστης ασφαλείας φυλακή Μπέλμαρς στο Λονδίνο, όπου η ψυχική και σωματική του υγεία απειλείται και χειροτερεύει καθημερινά.

Πρόκειται για μικρή, προσωρινή μονάχα νίκη για τον Ασάνζ και τους ανθρώπους που τον στηρίζουν. Σε τυχόν αρνητική απόφαση του δικαστηρίου, η έκδοση του Ασάνζ στις ΗΠΑ θα υπογραφόταν εντός ημερών από τον υπουργό Εσωτερικών και θα πραγματοποιούνταν άμεσα. Τώρα, η φυλάκισή του στην Αγγλία παίρνει παράταση και μαζί της παρατείνεται η αγωνία των δικών του ανθρώπων.

Θα πίστευε κανείς πως από τις τρεις αιτιάσεις που δέχτηκε το δικαστήριο, τουλάχιστον η μία, περί μη επαρκούς προστασίας του Ασάνζ από την επιβολή θανατικής ποινής στις ΗΠΑ, θα επαρκούσε. Ο βρετανικός νόμος απαγορεύει ρητά την έκδοση ανθρώπου εάν εκείνος διατρέχει τον κίνδυνο επιβολής θανατικής ποινής στη χώρα που θα εκδοθεί — στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ασάνζ αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και πιθανή ποινή θανάτου.

Το τραγικό είναι πως, πάλι σύμφωνα με τον βρετανικό νόμο, ο υπουργός Εσωτερικών αρκεί «να λάβει γραπτή βεβαίωση την οποία να θεωρεί επαρκή» πως η ποινή θανάτου δεν θα επιβληθεί ή δεν θα εκτελεστεί εάν επιβληθεί, για να απεγκλωβιστεί από την υποχρέωση άρνησης έκδοσης. Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ αρνούνται να καταθέσουν μία τέτοια γραπτή βεβαίωση.

Μένει να φανεί τι ακριβώς θα σκαρφιστούν οι δύο συμμαχικές κυβερνήσεις για να ανταποκριθούν σε όσα ζητά το δικαστήριο και ολοκληρώσουν το κυνήγι του Ασάνζ, στο οποίο έχουν επιδοθεί επί πάνω από μία δεκαετία.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ