Ιστορικός ο ρόλος των συνδικάτων στη μείωση της ανισότητας εισοδημάτων

Η αύξηση του χάσματος μεταξύ των εισοδημάτων των ανειδίκευτων και των ειδικευμένων εργατών από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα μπορεί να οφείλεται εν μέρει στη μειωμένη συμμετοχή των εργαζόμενων σε συνδικάτα και σωματεία, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου Πρίνστον.

Οι καθηγητές οικονομικών Henry Farber και Ilyana Kuziemko, ο διεθνολόγος καθηγητής Suresh Naidu και ο απόφοιτος οικονομολόγος Daniel Herbst, δημοσίευσαν το Μάιο τα αποτελέσματα της έρευνάς τους «Σωματεία και Ανισότητα στον 20ο αιώνα: Νέα στοιχεία από τα δεδομένα των ερευνών».

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που εξετάζει σε βάθος χρόνου και σε διεθνές επίπεδο τη σχέση μεταξύ ανισότητας εισοδημάτων και συμμετοχής σε συνδικάτα. Οι ερευνητές μελέτησαν μια νέα πηγή δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή σε σωματεία κατά τη δεκαετία του 1930: μηνιαίες δημοσκοπήσεις της εποχής, που, μεταξύ άλλων, συνέλεγαν την πληροφορία σχετικά με το αν κάποιο μέλος της οικογένειας είναι μέλος σωματείου.

Η έρευνα έδειξε ότι μέσα στις προηγούμενες οχτώ δεκαετίες τα συνδικάτα σταθερά έδιναν στους εργάτες αύξηση μισθού κατά 10-20% σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν συμμετείχαν σε συνδικάτα ή σωματεία.
Επίσης έδειξε ότι από τη στιγμή που η δράση των σωματείων άρχισε να επεκτείνεται, προσελκύονταν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο μισθός τους, γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ανισότητα των εισοδημάτων.

Ο ερευνητής Henry Farber δήλωσε ότι «προσπαθούμε να δούμε αν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο ερώτημα αν η σχέση της δράσης των σωματείων και της ανισότητας εισοδημάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη. Ένα σημαντικό μάθημα είναι ότι όταν τα σωματεία ήταν ισχυρά και αναπτύσσονταν, οργάνωναν τους ανειδίκευτους εργάτες και αύξαναν τα εισοδήματά τους, γεγονός που τείνει να μειώσει την ανισότητα».

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ