Χρέος Φυλακή

Σε νέα ύψη η υπερχρέωση

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους:

Κατά 2,649 δις. ευρώ αυξήθηκε το δημόσιο χρέος μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Από 323.709,14 εκ. ευρώ εκτινάχθηκε στα 326.358,14 εκατομμύρια.

Η νέα αύξηση του δημόσιου χρέους δείχνει ότι η υποταγή στους δανειστές χειροτερεύει τη δημοσιονομική κρίση. Διαψεύδοντας τις καθησυχαστικές δηλώσεις, η εφαρμογή των Μνημονίων οδηγεί την υπερχρέωση σε νέα ύψη. Καθιστά το δημόσιο χρέος ακόμη λιγότερο βιώσιμο, τόσο σε απόλυτα όσο και σε σχετικά μεγέθη!

Η αύξηση του χρέους την εν λόγω περίοδο προήλθε από την εκταμίευση της δόσης (2-Α2) ύψους 2,8 δις. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας στις 26 Οκτωβρίου 2016. Πρόκειται για άλλη μια από τις καταστροφικές συνέπειες του τρίτου δανείου που υπέγραψε τον Αύγουστο του 2015 η σημερινή κυβέρνηση.

Η πληρωμή μάλιστα 2 δις. ευρώ στον ΕΜΣ από την ελληνική κυβέρνηση, στις 20 Φεβρουαρίου 2017, αφορούσε ποσά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής και της Πειραιώς. Αποκαλύπτεται λοιπόν και ποιος ήταν ο μεγάλος κερδισμένος του τρίτου δανείου, ύψους έως 86 δις. ευρώ: οι τράπεζες και οι πιστωτές!

Η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης και η μείωση του δημόσιου χρέους δεν συμβιβάζονται με υποταγή στους δανειστές. Απαιτούν ρήξη μαζί τους, και καταρχάς καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, άμεση παύση πληρωμών επί του δημοσίου χρέους και μονομερή διαγραφή του.

Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους
22 Φεβρουαρίου 2017

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ