Χριστός

Ο Λατούφ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας

Αγώνες με βία ενάντια στους φτωχούς