Η Ε.Ε. κάνει δεκτή απόφαση που καταργεί την «αυτοκαταστροφή» συσκευών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε δεκτή μία απόφαση για την επέκταση της διάρκειας ζωής καταναλωτικών αγαθών και λογισμικού, σε απάντηση στην πρακτική της προγραμματισμένης απαξίωσης προϊόντων.

Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ένα σαφή ορισμό του τι αποτελεί «προγραμματισμένη απαξίωση» και να αναπτύξει ένα σύστημα που θα καταγράφει την πορεία αυτής της διαδικασίας. Ζητά επίσης να υπάρχουν μεγαλύτερες διάρκειες εγγύησης και κριτήρια που θα υπολογίζουν την αντοχή ενός προϊόντος.

Στο εξής για κάθε συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται ένα ελάχιστο προσδόκιμο ζωής. Οι συσκευές θα πρέπει επίσης να είναι ευκολότερο να επισκευαστούν: οι μπαταρίες και άλλα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμα για αντικατάσταση, εκτός αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας που ορίζουν το αντίθετο. Τέλος οι κατασκευαστές θα πρέπει να δίνουν σε άλλες εταιρείες δυνατότητα πρόσβασης στα εξαρτήματά τους, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να απευθυνθούν σε αυτές για πιθανές επισκευές.

Πρόσφατα η Apple επιβεβαίωσε ότι μείωνε εσκεμμένα την ταχύτητα λειτουργίας παλαιότερων συσκευών iPhone, μέσω των αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος. Η εταιρεία δικαιολόγησε την απόφασή της υποστηρίζοντας ότι το κάνει για την προστασία των συσκευών. Αρκετοί καταναλωτές όμως, έκαναν λόγο για επιβεβαίωση των θεωριών περί προγραμματισμένης απαξίωσης.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ