Ένωση Αθέων - Θρήσκευμα

Ένωση Αθέων: Καταργήστε την παράνομη καταγραφή του θρησκεύματος στην παιδεία

Πηγή: Ένωση Αθέων
Η Ένωση Αθέων, γονείς και μαθητές κατέθεσαν την Πέμπτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεις ακύρωσης των:
απόφαση υπ’ αρ. 92091/Δ2 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου”, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β΄, αριθμός φύλλου 2087, την 7.6.2018.
απόφαση υπ’ αρ. 92094/Δ2 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου”, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β΄, αριθμός φύλλου 2089, την 7.6.2018.

Οι προσφυγές αυτές έρχονται σε συνέχεια των καταγγελιών για παράνομη καταγραφή του θρησκεύματος στην παιδεία, τις οποίες η Έν.Α., ήδη από το 2017 αλλά και συμπληρωματικά εφέτος, έχει υποβάλλει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Συνήγορο του Πολίτη.

Όπως εξηγεί η Ένωση Αθέων στο σχετικό δελτίο τύπου, οι παράνομες πρακτικές καταγραφής του θρησκεύματος, που ακολουθούνται ακόμη στην παιδεία, εξασφαλίζουν την προϋπόθεση για ακόμη μια παράνομη πράξη: τον έλεγχο «θρησκευτικών φρονημάτων» των μαθητών σύμφωνα με την “κατά παραγγελία” θεολόγων καθηγητών, εγκύκλιο 12773/Δ2/23-01-2015 του Υπουργείου Παιδείας.

Την εγκύκλιο που τέθηκε σε ισχύ την τελευταία ημέρα θητείας προηγούμενης κυβέρνησης, και διατηρήθηκε απείραχτη και από τις επόμενες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις διαρροές από την παρακολούθηση του ομολογιακού μαθήματος των θρησκευτικών. Ενός «μαθήματος» που αντί να υπηρετεί την Παιδεία, εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και υπηρετεί άλλες σκοπιμότητες που οριοθετούνται από «κόκκινες γραμμές».

Σήμερα, Παρασκευή 21-09-2018 συζητήθηκε στην ολομέλεια του ΣτΕ, προηγούμενη προσφυγή της Έν.Α., γονέων και μαθητριών, που αφορά το ίδιο το «μάθημα» και το περιεχόμενό του. Η εκδίκαση αυτή γίνεται ένα χρόνο μετά την προσφυγή, ύστερα από διαρκείς οίκοθεν αναβολές από το ΣτΕ που είχαν σαν αποτέλεσμα την προσφυγή των ενδιαφερομένων, τον Ιανουάριο του 2018, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το ΕΔΔΑ μάλιστα έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού έχει κάνει γραπτή παρέμβαση στην ελληνική κυβέρνηση για τον ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματος και για το θέμα της μεθόδου απαλλαγής, σύμφωνα με την πάγια ορολογία του ότι κάθε μάθημα που διδάσκεται στο εκπαιδευτικό σύστημα ενός κράτους – μέλους πρέπει να μεταδίδει πληροφορίες και γνώσεις με αντικειμενικό, κριτικό και πλουραλιστικό τρόπο.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ