απαλλαγή θρησκευτικά μάθημα υπουργείο άθεοι

Απαλλαγή από τα θρησκευτικά: «Σύν Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει»

Πηγή: Atheist Alliance

Πρόσφατα εκδόθηκε ακόμη μία απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ελλάδα με την οποία ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η απαλλαγή από το «μάθημα» των θρησκευτικών.

Είναι η δεύτερη μέσα σε δύο μήνες και η τελευταία σε μια μακρυά ακολουθία αποφάσεων και εγκυκλίων για το ίδιο θέμα!

Και για ακόμη μια φορά αγνοούνται επιδεικτικά τρεις! (3) αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Παπαγεωργίου και άλλοι κατά Ελλάδας.

Το αγνοούνται δεν είναι σχήμα λόγου αλλά κυριολεξία: η νέα απόφαση το δηλώνει ότι τις αγνοεί καθώς, στο προοίμιό της, δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε αυτές όπως συμβαίνει με άλλους κανονισμούς, νόμους, προεδρικά διατάγματα κτλ.

Και φυσικά δεν έχει οργανωθεί ακόμη το «ισότιμο μάθημα συναφούς αντικειμένου», όπως έχει ορίσει το ΣτΕ στην απόφασή του 1749/2019.

Γιατί το υπουργείο παραβαίνει την ίδια του την ανακοίνωση της 05-09-2019 σύμφωνα με την οποία:
«Αυτονοήτως το Υπουργείο θα συμμορφώνει την πολιτική του με τις αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών και της Δικαιοσύνης.»;

Η στάση του υπουργείου είναι διαχρονική και διακομματική και υπαγορεύεται, σε βάρος της παιδείας, από

  • τις λεγόμενες «κόκκινες γραμμές» της ορθόδοξης ιεραρχίας, και
  • τα συντεχνιακά συμφέροντα των θεολόγων καθηγητών (και την θρησκευτική μεροληψία κάποιων από αυτούς).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, μετά από προσφυγή γονέων, μαθητών και της Ένωσης Αθέων, το περιεχόμενο του μαθήματος εξετάζεται στο ΕΔΔΑ για το αν μεταφέρει πληροφορίες ή γνώσεις με κριτικό, αντικειμενικό και πλουραλιστικό τρόπο σύμφωνα δηλαδή με την πάγια ορολογία του ΕΔΔΑ στην νομολογία του.

Μετά και την απόφαση του ΣτΕ για σκληρό, ομολογιακό/κατηχητικό «μάθημα», το υπουργείο δεν μπορεί πια να ισχυριστεί ότι ο τρόπος διδασκαλίας του «μαθήματος» μπορεί να γίνει πιο ελκυστικός για τους μαθητές.

Αντί λοιπόν για «ελκυστικότερο» μάθημα, το υπουργείο συνεχίζει και εντείνει την πολιτική του για απωθητική και επίπονη διαδικασία απαλλαγής.
(Από φέτος η αίτηση των γονέων για απαλλαγή θα πρέπει να φέρει βεβαιωμένο και το γνήσιο της υπογραφής τους!)

Ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί:

Οι γονείς και μαθητές πλέον ξέρουν τι να περιμένουν από το «μάθημα». Επιπλέον, είναι ολοφάνερη η προσπάθεια να τους επιβληθεί η παρακολούθηση αυτού του μαθήματος σε βάρος των δικαιωμάτων τους και σε βάρος της πραγματικής παιδείας.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Παπαγεωργίου κατά Ελλάδας ο ενάγων Πέτρος Παπαγεωργίου είχε δηλώσει:
«Το “μπαλάκι” πετιέται λοιπόν στον κόσμο. Να ξυπνήσει από την απάθεια και αδιαφορία του, να είναι πληροφορημένος για τις ελευθερίες και τα δικαιώματά του, και να αποφασίσει επιτέλους και χωρίς συμβατικότητες και υπεκφυγές για το ποια είναι η “θρησκευτική του συνείδηση”».

«Συν Αθηνά και χείρα κίνει» λοιπόν για τους γονείς και μαθητές που δεν επιθυμούν ενδογμάτιση αλλά πραγματική παιδεία:

Όπως και τα προηγούμενα έτη, θα ενημερωθούν για το δικαίωμα σε απαλλαγή και για τον τρόπο να το ασκήσουν.
Δεν πρέπει να μείνουν απαθείς αλλά πρέπει να κάνουν μαζικά χρήση του δικαιώματός τους για απαλλαγή που παρεμποδίζεται.
Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να υποκύψουν στην παθητικότητα και τον ωχαδερφισμό στα οποία τους ωθεί το υπουργείο με την συνεχή παρεμβολή γραφειοκρατικών προσκομμάτων.

Η τελευταία απόφαση για την απαλλαγή, έχει ήδη προσβληθεί από γονείς και μαθητές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και όπως φαίνεται θα προσβληθεί και στο ΕΔΔΑ.
Η ΑΑΙ παρακολουθεί την κατάσταση, υποστηρίζει την εκστρατεία ενημέρωσης και εξερευνά τις πιθανότητες για περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ