φοιτητικού κινήματος αγωνιστές αγωνίστριες πανεπιστημιακή αστυνομία

Αγωνιστές/τριες του φοιτητικού κινήματος υπογράφουν κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας

Ξεχωριστή απήχηση συνάντησε το κείμενο υπογραφών μεταξύ αγωνιστών και αγωνιστριών του φοιτητικού κινήματος από τα χρόνια της χούντας μέχρι πρόσφατα. Συνολικά 250 άτομα υπέγραψαν το κείμενο, εκ των οποίων οι 148 στη πλατφόρμα υπογραφών Avaaz, ενώνοντας τη φωνή τους με το φοιτητικό κίνημα, και την πανεπιστημιακή κοινότητα για να μην περάσει το σχέδιο εγκατάστασης αστυνομίας στα ΑΕΙ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο και 102 από τις υπογραφές:

250 αγωνιστές και αγωνίστριες του φοιτητικού κινήματος:
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021


Ξεχωριστή απήχηση συνάντησε το κείμενο υπογραφών μεταξύ αγωνιστών και αγωνιστριών του φοιτητικού κινήματος από τα χρόνια της χούντας μέχρι πρόσφατα. Συνολικά 250 άτομα υπέγραψαν το κείμενο, εκ των οποίων οι 148 στη πλατφόρμα υπογραφών Avaaz, ενώνοντας τη φωνή τους με το φοιτητικό κίνημα, και την πανεπιστημιακή κοινότητα για να μην περάσει το σχέδιο εγκατάστασης αστυνομίας στα ΑΕΙ.

Η Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Οι αλλαγές
αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή και την πανδημική
κρίση που ενεργεί ως επιταχυντής εξελίξεων βρίσκουν την Ελλάδα πληγωμένη μετά από
μία δεκαετία περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών που έφθειραν τα δημόσια αγαθά.

Στην τρέχουσα συγκυρία, ο αναγκαίος διάλογος για το παρόν και το μέλλον της
Ανώτατης Εκπαίδευσης -ειδικά σε μια εποχή που η τεχνολογική αλλαγή, η επιστημονική
έρευνα και η ευρεία διάδοση της γνώσης έχουν έρθει στο προσκήνιο του δημόσιου
ενδιαφέροντος- έχει αντικατασταθεί από μία εμμονική συζήτηση για την ασφάλεια των
ΑΕΙ. Τούτη η συζήτηση δυσφημεί και φθείρει το δημόσιο πανεπιστήμιο και την
πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς αντί να συζητιούνται τα επιτεύγματα ή τα πραγματικά
τους προβλήματα εκτίθενται ως πόλοι ανομίας και παραβατικότητας.

Έτσι, οι δυσμενείς αλλαγές στη νομοθεσία για το πανεπιστημιακό άσυλο
(Ν.4623/9.8.2019), που στην πράξη σηματοδοτούν την κατάργησή του, οι συνεχείς
επεμβάσεις δυνάμεων της ΕΛΑΣ σε χώρους των ΑΕΙ, η εξίσωση των πτυχίων των
κολλεγίων με αυτά των δημοσίων ελληνικών ΑΕΙ (Ν.4763/21.12.2020) και άλλες
παρόμοιας λογικής ρυθμίσεις συμπληρώνονται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, με το
οποίο εγκαθίσταται επισήμως η Ελληνική Αστυνομία στα ΑΕΙ (αρ.13), επιπλέον της
«Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας», που συστήνεται σε όλα τα ΑΕΙ πανεπιστημιακού
και τεχνολογικού τομέα (αρ. 8 έως 12), με χρήματα των ίδιων των ΑΕΙ.

Μια τέτοια αλλαγή είναι αχρείαστη και βλαπτική. Είναι αχρείαστη επειδή το
υπάρχον, απαράδεκτο, πλαίσιο επιτρέπει την επέμβαση της αστυνομίας: «Εντός των
χώρων των ΑΕΙ οι δημόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους
συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων»
(ν.4623/9.8.2019). Η επιχειρούμενη αλλαγή είναι επίσης βλαπτική επειδή ακυρώνει την
ακαδημαϊκή ελευθερία που είναι σύμφυτη της επιστήμης και της έρευνας. Επιπλέον, οι
δαπάνες για την εγκατάσταση του Μεγάλου Αδελφού στα ΑΕΙ (με κάμερες και συστήματα
καταγραφής κι ελεγχόμενης εισόδου κι εξόδου) θα μειώσουν τα ήδη ανεπαρκή κονδύλια
και θα οξύνουν το πρόβλημα χρηματοδότησης που αποτελεί μια από τις αιτίες της φυγής
νέων επιστημόνων από την Ελλάδα.

Όσοι και όσες υπογράφουμε το κείμενο αυτό αγωνιστήκαμε στα φοιτητικά χρόνια
μας ενωμένοι μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους, τις φοιτητικές ενώσεις και
συσπειρώσεις και την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (ΕΦΕΕ) για τον εκδημοκρατισμό
της χώρας και των πανεπιστημίων της μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, την
πτώση της δικτατορίας το 1974 και την εφαρμογή του νόμου πλαίσιου (ν.1268/1982).
Ακολουθώντας διαφορετικές ακόμη και ανταγωνιστικές πολιτικές οργανώσεις και ιδέες
υπερασπισθήκαμε όμως από κοινού και διευρύναμε τις δημοκρατικές κατακτήσεις,
δημιουργώντας μια παράδοση αγώνων και ήθους.

Καταδικάσαμε με τη δημοκρατική στάση μας τους καταστροφείς της δημόσιας
περιουσίας, υπερασπιστήκαμε την ασφάλεια των σχολών όπως και κάθε στοιχείο της
δημόσιας περιουσίας, χωρίς όμως να αναγορεύσουμε τη στάση των βανδάλων σε οδηγό
αποφάσεων εναντίον των πανεπιστημίων, όπως αυτοί επιδιώκουν.

Διαπιστώνουμε όμως ότι το ανοικτό και πολύχρωμο, δημοκρατικό και σύγχρονο
πανεπιστήμιο που ήταν και είναι το διαρκές ζητούμενο και που μπορεί να οικοδομηθεί
μόνο από το υστέρημα και τους αγώνες του λαού και της νεολαίας, με την ενεργό
συμμετοχή των ίδιων των φοιτητών και φοιτητριών, φορέας και λίκνο ελευθερίας και
κοινωνικής κινητικότητας, μετατρέπεται σε κλειστό και γκρίζο, ελεγχόμενο και
αστυνομοκρατούμενο, παραπέμποντας ευθέως σε μνήμες άλλων εποχών αστυνομικών
παρακολουθήσεων και επεμβάσεων στους σπουδαστικούς χώρους.

Ανησυχούμε για την κλιμάκωση της επίθεσης στο πανεπιστήμιο που πλέον θα
ελέγχεται και αστυνομεύεται από παντού, παρά την αντίθεση της συντριπτικής
πλειοψηφίας της ίδιας της πανεπιστημιακής κοινότητας. Θεωρούμε ότι τα αρμόδια όργανα
των ΑΕΙ, που λαμβάνουν αλλεπάλληλες αποφάσεις εναντίον της ίδρυσης πανεπιστημιακής
αστυνομίας, έχουν μεγαλύτερη γνώση για τις ανάγκες των πανεπιστημίων κι ο λόγος τους
πρέπει να γίνει σεβαστός.

Στόχος του νομοσχεδίου δεν είναι η διαφύλαξη και ενίσχυση της ακαδημαϊκής
ελευθερίας, αλλά το ακριβώς αντίθετο, η κατάλυση της, αφού δεν νοείται ακαδημαϊκή
ελευθερία επιτηρούμενη από την Ελληνική Αστυνομία.

Η μετατροπή του δημοκρατικού πανεπιστημίου σε αυταρχικό αποτελεί ένα τμήμα
μόνο του ευρύτερου σχεδίου επιβολής «του νόμου και της τάξης». Έχουμε δημοκρατικό
χρέος να αντιδράσουμε και να ζητήσουμε να αποσυρθούν οι ρυθμίσεις για την παρουσία
της ΕΛ.ΑΣ. Τα ΑΕΙ είναι αυτοδιοικούμενα και οι αρχές τους έχουν την ωριμότητα και το
επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο να αποφασίσουν για τα του οίκου τους.

 1. Αδριανός Γιάννης μέλος ΔΣ Βιομηχανικής Πειραιά (ΑΒΣΠ) 1980-1984
 2. Αλεξάτος Μπάμπης, Χημικό ΑΠΘ, 1978-84, μέλος του συλλόγου
 3. Αναγνωστόπουλος Αλέξης, Φιλολογία Ιωαννίνων, μέλος Δ.Σ. 1982-1986
 4. Ανεμογιάννη Βάσω, συνδικαλίστρια ΑΣΟΕΕ 1984-1989
 5. Αντώνιου Κονδύλια: ΔΣ της ΑΣΣΥΚΠ, ΚΑΤΕΕ ΑΘ,(1979-1983)
 6. Αντωνόπουλος Άγγελος, ΝΟΕ ΑΠΘ, 1975-81
 7. Αραβαντινός Ευάγγελος
 8. Αργύρης Μιχάλης, συνδικαλιστής ΑΣΟΕΕ 1984-1989
 9. Αυζώτης Δημήτρης, Ιατρική σχολή Ιωαννίνων, μέλος Δ.Σ. 1984-1990
 10. Βασιλοπούλου Αθανασία Φιλολογία Παν/μιου Ιωαννίνων, 1984-88
 11. Βατικιώτης Λεωνίδας, μέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου ΑΒΣΠ 1988-1991
 12. Βούζας Παναγιώτης, ΦΠΨ Ιωαννίνων, 1982-1987, μέλος του συλλόγου
 13. Γεωργακάκης Βαγγέλης, μέλος ΚΣ ΕΦΕΕ 1980-1984
 14. Γεωργίου Γιώργος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών ΑΒΣΠ (Πα.Πει.) 1986-1988
 15. Γιακουμάτος Τάσος. μέλος του ΔΣ της ΑΣΤΕΜ του ΚΑΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ το 1982
 16. Γιώτα Σπυροπούλου, Τμ. Πολ. Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Παν/μιο,
  1985-1990, μέλος του συλλόγου
 17. Γκολομάζος Γιάννης, μέλος ΔΣ της ΑΣΤΕΜ ΚΑΤΕΕ ΘΕΣ., ΚΣ ΣΕΑΣΘ (1980)
 18. Γοδέβενος Γιώργος, συνδικαλιστής Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου
  Πατρών 1995-1998
 19. Γρηγορίου Βασίλης, μέλος του ΚΣ ΕΣΕΕ 1984-1986
 20. Δεληπέτρος Βαγγέλης, Γεωλογικό Αθήνας, μέλος ΚΣ ΕΦΕΕ 1979-1982
 21. Δημάκης Θανάσης, Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου φοιτητών Γεωπονικής ΑΠΘ 1977 -1980.
  Μέλος ΚΣ ΦΕΑΠΘ
 22. Δούρος Νικόλαος, συνδικαλιστής ΑΣΟΕΕ 1984-1989
 23. Ελευθεράτος Διονύσης, πρόεδρος ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών Παντείου, 1983 –
  1986
 24. Ζαφείρης Κώστας, μέλος ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών Παντείου 1986-1988
 25. Ζουμή Δανάη, Νομική Αθήνας, στέλεχος φοιτητικού, αντιδικτατορικού κινήματος
 26. Κακλαμάνος Νίκος, Φιλοσοφική Παν/μιου Ιωαννίνων, 1982-87, μέλος ΔΣ συλλόγου
 27. Καλάργαλης Αριστείδης Δάσκαλος, πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης
  Βορείου Αιγαίου
 28. Καλογερή Μαρία συνδικαλίστρια Φυσικού Ιωαννίνων 1973-78
 29. Καμπουράκη Δήμητρα, ΦΠΨ Ιωαννίνων 1985-89
 30. Καραγιαννακίδης Νίκος, πρόεδρος ΔΣ Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Παν/μιο Ιωαννίνων
  1984-1988
 31. Καρβουνά Σοφία, Μουσικός-Νομικός, Συνδικαλίστρια Μουσικών Συνόλων Δήμου
  Αθηναίων
 32. Καρυστιάνη Ιωάννα, Νομική Αθήνας στέλεχος φοιτητικού, αντιδικτατορικού
  κινήματος
 33. Καστραντά Φιλιώ, Σύλλογος φοιτητών Νομικής 1983-1988
 34. Κατσαντώνη Μαρία, Συνδικαλίστρια Συλλόγου Φοιτητών ΑΣΟΕΕ, 1981-1985
 35. Κατσαρός Τάκης, Αντιπρόεδρος Φοιτητικής Ένωσης Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
  Θεσσαλονίκης- ΦΕΑΠΘ (1979-1982)
 36. Κατωπόδη Σοφία, μέλος ΔΣ ΦΠΨ Παν/μιο Ιωαννίνων 1984-1989
 37. Κιουρή Χαρά, Φυσικό ΑΠΘ 1980-1984, ΔΣ Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης
 38. Κόκκορης Μάκης, μέλος ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών ΑΒΣΠ 1985-1988
 39. Κουσαρής Μιχάλης, μέλος ΚΣ ΕΦΕΕ 1985-1989
 40. Κουσουρής Δημήτρης, μέλος ΔΣ Συλλόγου Φιλοσοφικής Αθήνας 1995-1998
 41. Κουτσομπίνα Καίτη, μέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου ΑΒΣΠ 1986-1988
 42. Κρητικός Νίκος, Βιολόγος, Πανεπιστήμιο Πάτρας, 1973
 43. Κυριακάκης Γιάννης, μέλος ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών Οικονομικού ΕΚΠΑ 1989-1991
 44. Λιντζέρης Πάρης, μέλος ΚΣ ΕΦΕΕ 1985-1989
 45. Μακρή Αλέκα, Ιατρική Αθήνας 1972-1978
 46. Μακρή Ιωάννα, συνδικαλίστρια Μαθηματικού ΕΚΠΑ 1970-1976
 47. Μακρυνός Γιώργος, μέλος ΔΣ της ΑΣΣΥΚΠ (Παραϊατρικά), ΚΑΤΕΕ ΑΘ, μέλος ΚΣ
  ΕΣΕΕ (1981-83)
 48. Μανδαλά Ζέφη, Μαθηματικό Αθήνας, 1980-85, μέλος του συλλόγου
 49. Μαραθιάς Ανδρέας, μέλος ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών ΑΒΣΠ (Πα.Πει.)
 50. Μάρκου Κωνσταντίνος Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης, μέλος ΚΣ ΦΕΑΠΘ, 1987 – 91
 51. Μητρόπουλος Ευθύμιος, μέλος ΔΣ ΣΦ Οδοντιατρικής Αθήνας 1980-85, διετέλεσε
  και μέλος του ΔΣ του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Υγείας του ΕΚΠΑ.
 52. Μήτσας Αθανάσιος, συνδικαλιστής ΑΒΣΘ 1973-1978
 53. Μητσοπούλου Χρυσούλα, μέλος ΔΣ ΦΠΨ Παν/μιο Ιωαννίνων 1984-1988
 54. Μουσκεφτάρα Αναστασία, συνδικαλίστρια Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων (ΦΠΨ)
  1984-1988
 55. Μπελαβίλας Νίκος, μέλος Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ 1979-1985,
  μέλος Επιτροπής Κατάληψης Ν. 815
 56. Μπαλιώτης Θοδωρής, μέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου ΑΒΣΠ 1986-1988
 57. Μπαλτάς Μπάμπης, ΠΤΔΕ Αθήνας 1986-1990
 58. Μπαλωμένος Τάκης, συνταξιούχος
 59. Μπέκης Νίκος, αντιπρόσωπος Φιλ/κής Ιωαννίνων στα Συνέδρια της ΕΦΕΕ 1975-78
 60. Μπιμπής Παναγιώτης, μέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου ΑΒΣΘ 1980-1985
 61. Μπίρλης Θανάσης, ΔΣ ΑΣΣΥΚΠ, ΚΑΤΕΕ ΑΘ. (1978-80),μέλος ΚΣ ΕΣΕΕ (1980-82)
 62. Μπουντουλούλης Βαγγέλης Αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ
 63. Νικολαΐδης Γιώργος, Ιατρική Αθήνας, μέλος ΚΣ ΕΦΕΕ 1989-1993
 64. Νούτσου Ελένη, ΦΠΨ Παν/μιου Ιωαννίνων, 1984-88
 65. Ξυδιάς Βασίλης, μέλος ΚΣ της ΕΦΕΕ 1979 – 1982
 66. Παλαιστίδης Ντίνος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών Φιλοσοφικής Αθήνας 1985-
  1986
 67. Παναγιωτόπουλος Θοδωρής, μέλος ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά
  Μηχανολόγων Μηχανικών 2009-2011
 68. Παναγόπουλος Γιώργος Μέλος ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών ΑΣΟΕΕ 1984-1988
 69. Παντολέων Κωνσταντίνα, συνδικαλίστρια ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1985-1988
 70. Παπαγεωργίου Παναγιώτης, Θεολογική σχολή 1982-87, μέλος Δ.Σ
 71. Παπαγκίκα Κατερίνα, Ιατρική Αθήνας, αντιπρόεδρος στο πρώτο ΔΣ του Συλλόγου
  Φοιτητών της μεταπολίτευσης
 72. Παπαδόπουλος Χρήστος, συνδικαλιστής ΑΣΟΕΕ 1985-1990
 73. Παπακυριακού Χαράλαμπος, Φυσικό ΑΠΘ, 1974-79
 74. Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Νομική Αθήνας, μέλος ΚΣ ΕΦΕΕ 1986-1988
 75. Παπανδρέου Γιώργος, Σύλλογος Φοιτητών ΑΣΟΕΕ «Σ. Πέτρουλας», 1985 – 89
 76. Παπασταύρου Γιάννης, συνδικαλιστής ΝΟΕ ΑΠΘ 1986-1990
 77. Παρασκευάς Χρήστος, μέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου ΑΣΟΕΕ 1988-1992
 78. Πασχούδης Λάζαρος μέλος Δ.Σ ΑΣΟΕΕ. 1982 – 1986
 79. Παυλίδης Κώστας, μέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου ΑΣΟΕΕ 1984-1989
 80. Παυλόπουλος Γιώργος, μέλος ΔΣ Φοιτητών Οικονομικού Αθήνας 1985-1986
 81. Πεστιμαλτζόγλου Αλέκος, συνδικαλιστής ΑΣΟΕΕ 1986-1990
 82. Πετροπούλου Αγγελική, ΦΠΨ Παν/μιου Ιωαννίνων, 1984-88
 83. Πολιτίδης Τάσος, ΔΣ της ΑΣΤΕΜ ΚΑΤΕΕ ΘΕΣ,Κ.Σ ΣΕΑΣΘ (1980 )
 84. Σαριπανίδης Σπύρος, Φυσικό Αθήνας, 1977-1984
 85. Σκαμνάκης Θανάσης, Νομική Αθήνας, στέλεχος φοιτητικού, αντιδικτατορικού
  κινήματος
 86. Σορολοπίδης Γιώργος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών ΑΒΣΠ 1973-1975, Αντί-ΕΦΕΕ
 87. Σουλτάτη Γωγώ, μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (1992-1994)
 88. Σπυροπούλου Γιώτα, Τμ. Πολ. Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Παν/μιο,
  1985-1990, μέλος του συλλόγου
 89. Σταμπουλή Αφροδίτη, Συνδικαλίστρια Ιατρικής ΑΠΘ 1978-1985
 90. Στουκογεώργος Λευτέρης, μέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου ΑΣΟΕΕ 1988-1992
 91. Στοφόρος Κώστας, Οικονομικό Νομικής 1979-1988
 92. Σχινάς Στάθης, μέλος ΚΣ της ΕΦΕΕ 1978 – 1981
 93. Σωτηροπούλου Ξανθή, συνδικαλίστρια ΑΣΟΕΕ 1986-1990
 94. Τάτσης Αγαμέμνων, μέλος ΚΣ ΕΦΕΕ 1991-1995
 95. Τζιουβέλης Νικήτας, μέλος ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου ΑΣΟΕΕ 1984-1989
 96. Τσάδαρης Θανάσης, μέλος ΔΣ Μαθηματικού ΑΠΘ 1977-1981 μέλος ΚΣ ΦΕΑΠΘ 1980
 97. Τσιάλτας Γιάννης, Γεωλογικό ΕΚΠΑ, 1982-87
 98. Τσιγώνιας Νίκος, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών Παντείου, 1981 – 1984
 99. Τσόλη-Βάιλα Μαρία, Σπουδάστρια σε ΔΙΕΚ
 100. Τσουβαλάς Νίκος, συνδικαλιστής ΑΣΟΕΕ 1984-1988
 101. Φλώρος Γιάννης, μέλος ΚΣ της ΕΦΕΕ 1977 – 1980
 102. Χατζόπουλος Στάθης, νομική Αθήνας, αγωνιστής φοιτητικού
  αντιδικτατορικού κινήματος
inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ