ερτ3

“Αποφασίζουμε και διατάζουμε” και για την ΕΡΤ3

Η εργασιακή συνέλευση της ΕΡΤ3 της 12ης Αυγούστου 2015 αποφάσισε την έκδοση της παρακάτω ανακοίνωσης:

Μέσα στον Αύγουστο και με την πλειοψηφία των εργαζομένων σε άδεια, επέλεξε η διοίκηση της ΕΡΤ να περάσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και τα λοιπά κείμενα για τη φυσιογνωμία, το πλαίσιο λειτουργίας, τη σύνδεση με την κοινωνία, τη διασφάλιση της πολυφωνίας και της απρόσκοπτης ενημέρωσης, τις εργασιακές σχέσεις, την καθημερινότητα και την επαγγελματική υπόσταση όλων μας, ερήμην όλων ημών. Χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων (δημοσιογραφικές ενώσεις, ΠΟΕΣΥ, ΠΟΣΠΕΡΤ κλπ) – ήδη έχει υπάρξει εξώδικο από την ΠΟΣΠΕΡΤ – και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των οργάνων της διοίκησης (ΔΣ ΕΡΤ, ΔΕ ΕΡΤ3) με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, ο καθένας μας καλείται μεμονωμένα, μέσω email και σε ασφυκτικά χρονικά όρια, να υποβάλλει παρατηρήσεις και προτάσεις, επί τεχνικών και πολύπλοκων ζητημάτων, για τα οποία η διοίκηση εμφανίζεται να έχει προαποφασισμένες λύσεις.

Η επίκληση του επείγοντος, για άλλη μια φορά, όπως και στην περίπτωση του νόμου επαναλειτουργίας, όταν αγνοήθηκαν οι προτάσεις και η εμπειρία του δίχρονου αυτοδιευθυνόμενου αγώνα ενάντια στο «μαύρο» και πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων κάθε ίχνος της πολύτιμης αυτοδιαχειριστικής εμπειρίας, με την υπόσχεση ότι οι .εφαρμοστικές διατάξεις (κανονισμοί κλπ) θα διόρθωναν τα προβλήματα και θα βελτίωναν τις συνθήκες, μας φέρνει μπροστά στην ολοκλήρωση της μεθόδευσης μιας ΕΡΤ που θα είναι δεσμευμένη από την κρατική εξουσία, θα καταστρατηγεί εργασιακά δικαιώματα και θα έχει εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, θα δίνει στην κοινωνία μόνο ρόλο διακοσμητικό, χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στη διαμόρφωση του προγράμματος και χωρίς να διασφαλίζεται ότι ο κόσμος της εργασίας και τα κινήματα που αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται, θα έχουν μερίδιο στο δημόσιο λόγο. Θα είναι μια ΕΡΤ της σκόπιμης δημιουργικής ασάφειας και της κυριαρχίας του λεγόμενου «διευθυντικού δικαιώμτος» – ο ρόλος δε και η υπόσταση της ΕΡΤ3 και των ΕΡΑ θα τίθεται όλο και περισσότερο εν κινδύνω. Παράλληλα, η όλη μεθόδευση, αν και σύννομη βάσει του νόμου επαναλειτουργίας, καταστρατηγεί κάθε συλλογική διαδικασία καθιστώντας τον κάθε εργαζόμενο μονάδα που μπορεί να επικοινωνεί με τη διοίκηση μόνο μεμονωμένα, με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον.

Κάθε προσπάθεια να παρουσιαστεί οποιαδήποτε εμπλοκή εργαζομένων στην παρουσίαση προτάσεων, μέσω επιτροπών ή ομάδων εργασίας που συστήνονται με πρωτοβουλία της διοίκησης της ΕΡΤ3 και με ορισμό των μελών τους από τους συντονιστές, δεν εκφράζει τους εργαζόμενους αλλά αποτελεί .συνεισφορά της διοίκησης στη μεθόδευση να υπάρξει μια επίφαση διαβούλευσης και να νομιμοποιηθεί η άκυρη κατά τη γνώμη μας, διαδικασία που έχει ακολουθηθεί συνολικά.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε τη διοίκηση της ΕΡΤ και της ΕΡΤ3:

– να αναστείλει προσωρινά, για διάστημα λίγων εβδομάδων τη διαδικασία, έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν τη χρονική και ουσιαστική δυνατότητα να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των παρουσιαζόμενων κειμένων και τις συνέπειές τους και να αποφασίσουν συλλογικά, αμεσοδημοκρατικά και χωρίς διοικητικές «αναθέσεις» για τις όποιες παρατηρήσεις τους

– να διαβουλευτεί όπως οφείλει, με τα θεσμικά συνδικαλιστικά όργανα (ΠΟΕΣΥ, πρωτοβάθμιες δημοσιογραφικές ενώσεις, ΠΟΣΠΕΡΤ κλπ) στο πλαίσιο και της συλλογικής διαπραγμάτευσης για τη ΣΣΕ

– να παρουσιάσει πλήρη και αναλυτική πρόταση για τη φυσιογνωμία, τα κριτήρια συμμετοχής, τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των συμβουλίων κοινωνικού ελέγχου και δεσμεύσεις για το πώς θα εισακούγονται οι παρατηρήσεις της κοινωνίας και πως θα ενσωματώνονται στη διαμόρφωση του προγράμματος και τη συνολική λειτουργία

– να ολοκληρώσει τη διαδικασία συγκρότησης των οργάνων διοίκησης με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων

Καλούμε τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων να είναι σε εγρήγορση και να συμμετέχουν ενεργά, μέσα από εργασιακές συνελεύσεις που πρέπει να συγκληθούν άμεσα για τη διαμόρφωση προτάσεων και παρατηρήσεων για όλα τα παραπάνω. Παράλληλα, δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας για μια δημοκρατική ΕΡΤ, ανοιχτή στην κοινωνία συνεχίζεται και καλούμε τα κινήματα, τις συλλογικότητες, τον κόσμο της εργασίας, τις τοπικές κοινωνίες σε συμπόρευση, ώστε η ΕΡΤ να μην είναι απλώς μια μετονομασία του μορφώματος της ΝΕΡΙΤ, στον ιδρυτικό νόμο της οποίας βασίστηκε ο νόμος για την επαναλειτουργία της.

Ο αγώνας για μια δημοκρατική, ανοιχτή ΕΡΤ για την κοινωνία, συνεχίζεται…

Εργασιακή Συνέλευση ΕΡΤ3 της 12ης Αυγούστου

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ