Προδημοσίευση: Ο Στάλιν στην Κολιμά

Το info-war.gr παρουσιάζει προδημοσίευση του νέου μυθιστορήματος εναλλακτικής ιστορίας του Δημήτρη Μπελαντή