Οι μύθοι του χρέους

infowarlogoΟι εκπομπές διατίθενται δωρεάν.
Αν θέλετε όμως μπορείτε να ενισχύσετε το info-war.gr

Όπου σήμερα η εκπομπή παίζει το ρόλο ενός οικονομικού mythbuster.

Ξεφυλλίζουμε μαζί σας την προκαταρκτική έκθεση της επιτροπής αλήθειας δημοσίου χρέους λίγο πριν πάρετε στα χέρια σας την ελληνική της έκδοση.

Αποκαλύπτουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους κάποιοι έριξαν την Ελλάδα στην παγίδα του χρέους.

Ανατρέπουμε το μύθο ότι η ελλάδα είχε ένα σπάταλο κράτος και αναζητούμε τις ευθύνες για την χρεοκοπία στις ιδιωτικές τράπεζες.

Επιλέγουμε όχι αναγκαστικά τα σημαντικότερα σημεία ή τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις αλλά τους μύθους δεκαετιών για την ελληνική οικονομία. Παρουσιάζουμε μικρά μόνο αποσπάσματα με κίνδυνο να αδικήσουμε την έρευνα της επιτροπής αλλά με την ελπίδα να σας βάλουμε στο κλίμα.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ