Γλάδστωνος δίκη ζακ κωστόπουλος zackieoh omniatv

Η Δίκη της Γλάδστωνος | Δικάσιμοι 14-16

Πηγή: omniatv

Δείτε όσα συνέβησαν από την 14η μέχρι και την 16η δικάσιμο, όπως καταγράφηκαν από το παρατηρητήριο ZackieOh Justice Watch.

  • Οι απολογίες των κατηγορουμένων
  • Η πρόταση του εισαγγελέα Σωτήρη Μπουγιούκου επί των κατηγοριών

Η συνέχεια της διαδικασίας έχει οριστεί για την Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας.


Δείτε τις εκπομπές για τις προηγούμενες δικασίμους στα παρακάτω λινκ:

Δικάσιμοι 1-4
Δικάσιμοι 5-7
Δικάσιμοι 8-13

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ