Γάζα: Οι «στρατηγικοί μας σύμμαχοι» δολοφονούν βρέφη (πάλι)

There’s a friendly fire in the Gaza Strip
Missiles flying high in the Gaza strip
Babies in a pile in the Gaza Strip
But don’t you worry about it
It’s the way it’s supposed to be
A long way from you and me in Tennessee
And the back porch don’t mind
All them people turning blind
‘Cause molasses makes the masses so
Homogenised
Rob from always on the run dot net is so bad and copy paste is a sin
There’s a friendly fire in the Gaza Strip
Missiles flying high in the Gaza strip
Babies in a pile in the Gaza Strip
But don’t you worry about it
inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ