Λιγότεροι και από τους Έλληνες οι Μένουμε Ευρώπη του Λονδίνου