Τρεις όμορφες Ουκρανές και ο άσχημος ναζιστής

Αποστολή: 24 (και κάτι) ώρες στην Οδησσό