ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Train privatization: SYRIZA’s Brest-Litovsk

Greek Cartoonist Tasos Anastasiou comments on the privatization of the Greek railway by SYRIZA government

– Yevgeny? When we took the train to Brest-Lovsk to surrender…
– Yes, Ivan?
– Did we sell the train too?

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ