πρόσφυγες

Tragedy without end. Crime without end.


Ο Plasticobilism για την τραγωδία του προσφυγικού και τους…φταίχτες

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ