settlement

Top Greenhouses: Θερμοκήπια από παράνομο ισραηλινό εποικισμό στην ελληνική ύπαιθρο

Πηγή: israeliapartheidgr.wordpress.com
H εταιρία EVAKON IKE (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), «με αντικείμενο τις αγροτικές τεχνολογίες, την συμβουλευτική και το εμπόριο τροφίμων» συστήθηκε τον Απρίλιο του 2018 και ανήκει στην κα. Ευαγγελία Κοντεζάκη και τον κ. Χρήστο Βασιλόπουλο.[1]

Πριν λίγο καιρό, η EVAKON, μέλος του Ελληνο-Ισραηλινού Επιμελητηρίου, ανακοίνωσε στον ιστότοπό του ότι «υπέγραψε σχετική σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης σε Ελλάδα και Κύπρο με την εταιρία Top Greenhouses Ltd. (www.top.pro) για όλα τα προϊόντα της εν λόγω εταιρίας».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η εταιρεία εδρεύει στο κράτος του Ισραήλ».[2]

Στον ιστότοπο της εν λόγω ισραηλινής εταιρίας, φαίνεται ότι πράγματι έχει δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Κύπρο [3], ότι ανήκει στον όμιλο Elyahu [4], αλλά δεν βρίσκει κανείς εύκολα το που ακριβώς είναι η έδρα της.

Σύμφωνα με αναρτήσεις της ισραηλινής οργάνωσης Who Profits από το 2014, συνοδευόμενες από σχετικό φωτογραφικό υλικό, τόσο η Top Greenhouses [5] όσο και η μητρική της Elyahu Zalman & Sons Metal Tubes Industries [6] έχουν την έδρα τους στη βιομηχανική ζώνη του παράνομου εποικισμού Αριέλ.

Πλήθος άλλων πηγών επιβεβαιώνει ότι η εταιρία εδρεύει στη βιομηχανική ζώνη του Δυτικού Αριέλ ή αλλιώς στον παράνομο εποικισμό Μπαρκάν.[7]

Στο βαθμό που η Top Greenhouses διατηρεί τις εγκαταστάσεις της σε παράνομους εποικισμούς – και από πουθενά δεν προκύπτει το αντίθετο – εγείρονται όχι μόνο πολιτικά αλλά και νομικά ζητήματα.

Παράνομη στήριξη στην οικονομία των εποικισμών

Το εμπόριο προϊόντων από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο καθώς παρέχει στήριξη στην οικονομία των εποικισμών, δηλαδή στηρίζει μια παράνομη κατάσταση.

Όπως ανέφεραν τέσσερις μεγάλες διεθνείς και ελληνικές οργανώσεις (ActionAid Ελλάς, Διεθνής Αμνηστία, Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH), Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) σε κοινή έκκλησή τους προς τις ελληνικές αρχές:

«Οι ισραηλινές παραβιάσεις εγείρουν συγκεκριμένες ευθύνες για το Ισραήλ, αλλά συνεπάγονται ευθύνες και για τα τρίτα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να μην αναγνωρίζουν μια παράνομη κατάσταση που δημιουργείται από παραβιάσεις αναγκαστικών κανόνων του διεθνούς δικαίου (jus cogens), να μην συνδράμουν ή παρέχουν βοήθεια στη διατήρηση της παράνομης κατάστασης και να συνεργάζονται ενεργά για να τερματιστεί η παράνομη κατάσταση που προκύπτει από τέτοιες παραβιάσεις.

Η υποχρέωση να μην αναγνωρίζουν ως νόμιμη μια παράνομη κατάσταση, σημαίνει απαγόρευση όχι μόνο μιας ρητής αναγνώρισης, αλλά κατ’ επέκταση και ενεργειών που θα συνεπάγονταν αναγνώριση. Επιτρέποντας την είσοδο των προϊόντων των εποικισμών, τα οποία συντηρούν τους εποικισμούς, στις αγορές τους, τα τρίτα κράτη ενδέχεται να παρέχουν έμμεση αναγνώριση στην παράνομη δημιουργία των εποικισμών από τους οποίους προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Επίσης, αυτά τα κράτη παρέχουν βοήθεια στο παράνομο εποικιστικό πρόγραμμα και συνεισφέρουν στην συντήρηση της οικονομίας των εποικισμών, η οποία βοηθά να χρηματοδοτείται η συνεχιζόμενη ύπαρξη και επέκταση των παράνομων εποικισμών. Τα κράτη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν τον σεβασμό των Συμβάσεων της Γενεύης και να διασφαλίζουν ότι δεν αναγνωρίζουν ως νόμιμη την παράνομη κατάσταση των εποικισμών, ούτε τους παρέχουν βοήθεια συμπεριλαμβανομένων μέσων για να συντηρούνται.

Όπως έχει τεκμηριωθεί, μεταξύ άλλων και από απαντήσεις υπουργείων σε ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο, στην Ελλάδα εισάγονται κάποια προϊόντα που προέρχονται από ισραηλινούς εποικισμούς.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις καλούν τις ελληνικές αρχές, μέσα από νόμους και κανονισμούς, να απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων εποικισμών στην αγορά τους και να εμποδίσουν εταιρίες με έδρα στην επικράτειά τους να λειτουργούν σε εποικισμούς ή να εμπορεύονται προϊόντα εποικισμών. Μια τέτοια απαγόρευση θα ήταν συνεπής με την τήρηση της υποχρέωσης της Ελλάδας να μην αναγνωρίζει και να μην παρέχει βοήθεια ή συνδρομή σε μια παράνομη κατάσταση, καθώς και να συνεργάζεται με άλλα κράτη, με νόμιμα μέσα, για τον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ.»[8]

Παραβίαση και της νομοθεσίας της Ε.Ε.;

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η εταιρία EVAKON διαφημίζει την εταιρία Top Greenhouses ωσάν να «εδρεύει στο κράτος του Ισραήλ», όχι μόνο αποτελεί αναγνώριση μιας παράνομης κατάστασης, αλλά ενδέχεται να παραβιάζει ακόμα και την ανεπαρκή νομοθεσία της Ε.Ε. που προβλέπει ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για την ακριβή προέλευση των προϊόντων και το αν προέρχονται από τους ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη [9].

 


Σημειώσεις
[1] https://www.businessregistry.gr/publicity/show/146070301000
[2] http://www.greekisrael-chamber.gr/product_info.php?products_id=321
[3] http://www.top.pro/global
[4] http://www.top.pro/elyahu
[5] https://whoprofits.org/company/top-greenhouses/
[6] https://whoprofits.org/company/elyahu-zalman-sons-metal-tubes-industries/
[7] https://panjiva.com/Top-Greenhouses-Ltd/1719228
http://www.infoagro.com/empresas/empresa.asp?ide=8847
http://www.lacartes.com/business/Top-Greenhouses-LTD/184108
https://www.yumpu.com/en/document/view/8846888/industrial-park-ariel-west-pob-64-barkan-44820-israel-tel-972-3-
[8] ActionAid Ελλάς, Διεθνής Αμνηστία, Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH), Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Κοινή έκκληση προς τις ελληνικές αρχές για τερματισμό του εμπορίου με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς», 13 Οκτωβρίου 2017.
https://www.amnesty.gr/news/press/article/21009/koini-ekklisi-pros-tis-ellinikes-arhes-gia-termatismo-toy-emporioy-me-toys
[9] https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_en.pdf

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ