Το κράτος δικαίου ισχύει για όλους

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Η υπόθεση της χορήγησης άδειας στον κρατούμενο Δημήτρη Κουφοντίνα δεν αποτελεί παρά μία ακόμα περίπτωση όπου ζητούμενο είναι η τήρηση των αρχών τους κράτους δικαίουμε την ορθή εφαρμογή του νόμου για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, κατά την έκτιση της ποινής.

Αρμόδιο όργανο για την χορήγηση της άδειας είναι το Συμβούλιο Φυλακής, το οποίο, με πρόταση των εισαγγελέων που μετέχουν στο όργανο, έχει έως σήμερα χορηγήσει δύο άδειες στο συγκεκριμένο κρατούμενο.

Αυτό που είναι πράγματι παράδοξο και προβληματικό είναι ότι αμφότεροι οι εισαγγελείς που εισηγήθηκαν την χορήγηση των δύο αδειών, ελέγχονται σήμερα πειθαρχικά, παρά το γεγονός ότι ο κρατούμενος τήρησε τους όρους της άδειας και επέστρεψε και τις δύο φορές στη φυλακή. Η επανειλημμένη άσκηση της πειθαρχικής δίωξης δεν συμβαδίζει με τις αρχές του κράτους δικαίου και είναι εξόχως ανησυχητική, δεδομένου ότι φαίνεται να υπήρξε ορθή εφαρμογή του νόμου και σεβασμός τόσο στο Σωφρονιστικό Κώδικα που προβλέπει το δικαίωμα των αδειών για όλους τους κρατούμενους ανεξαιρέτως, όσο και στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου.

Πλέον οι δύο εισαγγελείς που μετέχουν στο συμβούλιο φυλακής – προ του βέβαιου πειθαρχικού τους ελέγχου αν προτείνουν την εκ νέου χορήγηση της άδειας – απέχουν από την διατύπωση σχετικής πρότασης με αποτέλεσμα να έχουμε φθάσει στο σημερινό αδιέξοδο.

Ο πόνος των συγγενών των θυμάτων του Δημήτρη Κουφοντίνα είναι απολύτως σεβαστός, όπως κατανοητές σε ανθρώπινο επίπεδο είναι και οι αντιδράσεις τους. Επισημαίνεται όμως ότι στην Ελλάδα οι σχετικές διατάξεις περί αδειών ισχύουν από δεκαετίες και ουδέποτε η νομοθετική εξουσία, υπό καμία Κυβέρνηση, δεν επιχείρησε να εισάγει εξαίρεση στο δικαίωμα αυτό για καμία κατηγορία κρατουμένων, αδικημάτων ή ποινών.

Συνεπώς για όλους – και για τον συγκεκριμένο κρατούμενο – θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπει, με διαδικασίες και εγγυήσεις και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το δημόσιο συμφέρον, την χορήγηση άδειας, μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος (που εν προκειμένω έχει παρέλθει προ πολλού).

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δύο εισαγγελείς που διώκονται πειθαρχικά χωρίς να έχουν υποπέσει ούτε οι ίδιοι ούτε άλλος σε οποιαδήποτε παραβίαση των σχετικών διατάξεων. Η ισότητα απέναντι στο νόμο δεν μπορεί να έχει εξαιρέσεις, ούτε μπορεί να ζητάμε από τα όργανα της δικαστικής ή διοικητικής εξουσίας να εφαρμόζουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις, παρακάμπτοντας ή και παραβιάζοντας το νόμο. Η Ένωση στηρίζει πάντα τον επιτυχημένο θεσμό των αδειών για κάθε κρατούμενο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, τις ποινές που του επιβλήθηκαν ή τα φρονήματά του.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
11/6/2018

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ