σταυρός

Το δικαστήριο της ΕΕ «απαγορεύει» τα σταυρουδάκια στο χώρο εργασίας

Πως θα ήταν να διαβάσουμε ελαφρώς ανάποδα την είδηση που κυκλοφορεί από το πρωί ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι εργοδότες μπορούν να απαγορεύουν στους υπαλλήλους τους να φορούν μαντίλα;

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από προσφυγή δυο γυναικών (οι οποίες απολύθηκαν διότι αρνήθηκαν να βγάλουν τις μαντίλες τους) δεν αφορά συγκεκριμένα τις μαντίλες αλλά κάθε πολιτικό, φιλοσοφικό και θρησκευτικό σύμβολο.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει: «Ενας εσωτερικός κανόνας μία επιχείρησης που απαγορεύει στους εργαζόμενους να φορούν εμφανή πολιτικά, φιλοσοφικά και θρησκευτικά σύμβολα δεν συνιστά ευθεία διακριτική μεταχείριση… ωστόσο, απουσία τέτοιου κανόνα, η βούληση ενός εργοδότη να λάβει υπ΄όψιν τις επιθυμίες ενός πελάτη σύμφωνα με τις οποίες αυτός δεν θέλει πλέον να του παρέχονται υπηρεσίες από εργαζόμενη που φορά ισλαμική μαντίλα δεν μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματική προϋπόθεση δυνάμενη να αποκλείσει την ύπαρξη δυσμενούς διάκρισης».

Ένας εργοδότης λοιπόν μπορεί να απαγορεύσει σε εργαζόμενους να φορούν χριστιανικά σταυρουδάκια, βουδιστικά σύμβολα, μια παλαιστινιακή σημαία ή μια εικόνα του Τσε Γκεβάρα.

Για σκεφτείτε το και έτσι.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ