Από τις καλύτερες εκπλήξεις που μας επεφύλλαξαν οι Αναιρέσεις αυτό το καλοκαίρι. Σε περίπτωση που τους χάσατε ολόκληρη η συναυλία εδώ.

Πηγή: Michael Tzanoglos