Θεοφίλου

The case of imprisoned anarchist communist Tasos Theofilou (video)

A video with some basic information on Tasos Theofilou’s arrest and imprisonment, through a series of obvious fabrications and amateur manipulations.

His arrest is part of a determinate crusade against the anarchist and revolutionary movement, launched and further orchestrated by the “Law & Order” lobby of the country: journalist milieus, the Counter-terrorism Service, prosecution investigators and wannabe Supreme-Court judges.

inffowar logo

Ξεκινάμε μια νέα περίοδο με πολλές ιδέες

για νέα θέματα, εκπομπές και αποστολές.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να τις υλοποιήσουμε.

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει.

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ