Θα είναι η Ελλάδα το αγαπημένο παιδί του Τραμπ στο ΝΑΤΟ;

Ένα από τα ζητήματα που έθιγε συχνά ο Ντόναλτν Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ήταν ότι οι άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεν δίνουν το ποσό που απαιτείται σε στρατιωτικές δαπάνες για τη συμμετοχή τους.

Το ποσό αυτό έχει οριστεί από τη συμμαχία τουλάχιστον στο 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας και, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη, για το 2016 μόνο τέσσερα μέλη της συμμαχίας ανταποκρίνονται στο στόχο.

NATO χάρτης

Η Ελλάδα είναι μία από αυτές και δίνοντας, μάλιστα, το μεγαλύτερο, αναλογικά, ποσό (2,4% του ΑΕΠ) από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Όπως προκύπτει και από το αναλυτικό γράφημα για την τελευταία τριετία, η Ελλάδα βρίσκεται παγκοσμίως στη 2η θέση αμέσως μετά τις ΗΠΑ, όσον αφορά την καταβολή του ποσού για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Και πιο συγκεκριμένα, στα δύο τελευταία χρόνια, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα αύξησε τις πολεμικές τις δαπάνες. Για το 2015 οι πολεμικές δαπάνες αυξήθηκαν από 4,1 δις στα 4,6 δις περίπου.

Από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ θα πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένος από τη στάση της χώρας μας.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ