θανατική ποινή

Μουσικές εκτελέσεις

H μουσική και ταξική ιστορία της θανατικής ποινής, από τη γαλλική επανάσταση μέχρι την Αμερική του σήμερα....
CLOSE
CLOSE