Κασπάροφ

Σκάκι

Μετασοβιετικό σκάκι στην Αθήνα

Η χοροθεατρική αναπαράσταση μιας σκακιστικής μάχης που έδωσε το 1993 ο Γκ.Κασπάροφ με τον Α.Καρπόφ ξύπνησε ορισμένα σκακιστικά φαντάσματα του παρελθόντος...