γκρένφελ

Gentrification ή/και θάνατος

Ήταν η πυρκαγιά στον πύργο του Γκρένφελ ένα προδιαγεγραμμένο ταξικό έγκλημα;;...