όρνιθες

ορνιθες

Εμπρός για τη Νεφελοκοκκυγία

Ογδόντα χρόνια από τότε που ο Κουν ανέβασε τους «Ορνιθες»,η ιδανική Αριστοφανική πολιτεία συνεχίζει να προβληματίζει......