χχρυσός

ιερισσός

Τρέχα σύντροφε…

Μια ημέρα στο μπλόκο της Ιερισσού αρκεί για να καταλάβεις ότι οι «αντικειμενικές συνθήκες» είναι εδώ...