χιλή

χιλή τραγούδια

Χιλή: Τα τραγούδια της εξέγερσης

Όπου σήμερα κάνουμε μια πρώτη σούμα στη μουσική που γεννήθηκε και αναγεννήθηκε στη Χιλή, ένα μήνα μετά την έναρξη των μαζικών κινητοποιήσεων....