Φυλακή

Τουρκία

«Για Τον Αγώνα…»

Η Αλ. Ζορμπαλά για τον Ελληνικό και Τούρκικο κρατικό αυταρχισμό απέναντι σε αγωνιστές...