στρατός

λούφα και παραλλαγή

Κάτι κουρασμένα… δικαιώματα

"Γιατί οι κυβερνώντες, δεν προωθούν την κατοχύρωση ενός ανθρώπινου δικαιώματος σύμφωνα με το Ευρωπαικό Δικαστήριο;"...