στρατόπεδα εργασίας

στρατόπεδα ναζί

Η εργασία δεν απελευθερώνει

Oι «εργαζόμενοι–σκλάβοι» αποτελούν ένα διαχρονικό φαινόμενο στη γερμανική αλλά και την ελληνική οικονομία...