σκα

Μπομπ Μάρλεϊ

Μάρλεϊ ο πολιτικός

Ιστορίες για την πολιτική καρδιά της σκα και της ρέγκε σκηνής και το πέρασμά τους στην Ευρώπη....