ρωμανός

Here’s to you Nicola

Η ηθική της απεργία πείνας και το βασανιστήριο της αναγκαστικής σίτισης...