ποιος σώζει ποιον

WhosSavingWhom_Poster_greek_A1

Ποιoς σώζει ποιoν;

Η κρίση ως επιχειρηματικό μοντέλο, σε βάρος της δημοκρατίας και της κοινωνίας...