ντίλμα

Βραζιλία: Σβήνει το success story

Η πολιτική κοινωνικών παροχών ανέσυρε εκατομμύρια από την φτώχεια αλλά δεν άλλαξε τη δομή του συστήματος στη Βραζιλία...