μέρκελ

Ευρωπαική Ένωση

Η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ

«Θα μπορέσουμε να εκμεταλλευθούμε την υπαρξιακή κρίση της ΕΕ για να συνεισφέρουμε στη διάλυση της;»...