καταναλωτισμός

ΑΤΜ

MERRY ATMAS! By Plasticobilism

Ο Plasticobilism μας εξηγεί τι θα έλεγε ένα ATM αν μπορούσε να γράψει,αυτές τις Άγιες μέρες......