κας

Johnny Cash

Ένα παιδί της Μεγάλης Ύφεσης που πήγε φυλακή γιατί έκλεβε λουλούδια...