ισραήλ

Μοσάντ

Μοσάντ Α.Ε.

Ενα μέλλον εξίσου σκοτεινό με τον χώρο των μυστικών υπηρεσιών, αλλά πολύ πιο... ιδιωτικό....