ισλάμ

Άθεοι σταυροφόροι

Οι «νέοι άθεοι» επιστρέφουν με αφορμή το Κράτος του Ισλάμ. Και ο λόγος τους έχει και πάλι κάτι από το φανατισμό των χριστιανών σταυροφόρων. ...