ΙΡΑ

δόση

Στερνή μου δόση…

Οι δόσεις των δανείων και άλλα σκληρά ναρκωτικά, με αναλύσεις από τον Λου Ριντ και τον Ίγκι Ποπ. ...