ηπα

Αποκάλυψη τώρα

Αποκάλυψη (σαράντα χρόνια) Τώρα

Γιατί το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί αυτή την ταινία για να εμψυχώνει τους στρατιώτες του πριν από μαζικές σφαγές αμάχων;...