ευρώ

χρέος

Μακροχρόνιος εγκλωβισμός σε διαρκή εποπτεία

Παραμένοντας σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ο μακροχρόνιος εγκλωβισμός σε μια διαρκή εποπτεία φαίνεται να είναι αναπόφευκτος παραβιάζοντας βασικούς κανόνες που διέπουν ένα κυρίαρχο και δημοκρατικό κράτος....