δώρο

Ο 13ος και ο 14ος μισθός ΔΕΝ είναι δώρο

Μια σταθερή αμοιβή για την τόνωση της αγοράς, με πολλαπλασιαστικά μάλιστα ωφέλη δεν μπορεί να θεωρείται «προσφορά» προς τους εργαζόμενους. Η διακοπή της όμως αποτελεί ληστεία....