δεκέμβρης

Προδημοσίευση: Ο ΜαυροΚόκκινος Δεκέμβρης

Ο ελληνικός ∆εκέμβρης του 2008 δεν είχε αιτήματα, ιεραρχία ή εκπροσώπους. Ξεκίνησε με τις οργισμένες διαδηλώσεις για τον φόνο του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπου...
CLOSE
CLOSE