Ο Κώστας Γρηγοριάδης για την εκκλησιαστική περιουσία
Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών