εκκλησία

Τα χωράφια της εκκλησίας είναι ιερά

Ο Κώστας Γρηγοριάδης για την εκκλησιαστική περιουσία
Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ